Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Komunikat prasowy o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie PO I Ds 29.2019

Komunikat prasowy o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie PO I Ds 29.2019

Komunikat prasowy o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie PO I Ds 29.2019

Komunikat prasowy

Stosownie do treści art. 334 § 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Płocku zawiadamia pokrzywdzonych działaniami podmiotu Polskie Centrum Telemedyczne sp. z o. o. w Warszawie, iż w sprawie PO I Ds. 29. 2019 Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała w dniu 28 listopada 2019 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko:

1. Mariuszowi L. oskarżonemu o popełnienie czynu określonego w art. 286 § 1 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

2. Michałowi A. oskarżonemu o popełnienie czynu określonego w art. 286 § 1 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

3. Łukaszowi Ł. oskarżonemu o popełnienie czynu określonego w art. 286 § 1 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

4. Maciejowi B. oskarżonemu o popełnienie czynu określonego w art. 286 § 1 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).

2. Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).

3. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku , o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony. (art. 343 § 1 i 2 k.p.k.).

4. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 339 § 3 pkt 1 i 2, art. 341 lub art. 343 oraz o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 k.p.k.). Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1 złożyło tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne poinformowanie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, informację zamieszcza się przez ogłoszenie na stronie internetowej sądu. W informacji wskazuje się sygnaturę akt sprawy, a nie podaje się danych osobowych zawartych w zarzutach (art. 337a § 2 k.p.k.).

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie