Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Prawa osób pokrzywdzonych

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Jako ofiara przestępstwa • czyli pokrzywdzony - masz prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratora lub Policji.

Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę. Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:

 • Jeżeli ściganie sprawcy przestępstwa uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie, możesz taki wniosek złożyć, jak również cofnąć go za zgodą prokuratora.
 • Możesz wyznaczyć pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który będzie Cię reprezentował w toku dochodzenia (śledztwa). Jeżeli nie stać Cię na opłacenie pełnomocnika, możesz zażądać wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
 • Możesz żądać przeprowadzenia dowodów, które wydają Ci się istotne (np. przesłuchania świadka lub powołania biegłego).
 • Możesz żądać, aby przesłuchano Cię w miejscu Twojego pobytu lub przy pomocy urządzenia do przesłuchiwania na odległość.
 • Możesz żądać dopuszczenia Cię do udziału w przeprowadzaniu dowodów oraz udostępnienia akt dochodzenia (śledztwa),
 • Jeżeli czujesz się zagrożony, możesz żądać utajnienia miejsca Twojego zamieszkania. Możesz też żądać, aby uniemożliwiono rozpoznanie Cię przez osobę, która jest Ci okazywana.
 • Możesz żądać zobowiązania sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody.
  • Jeżeli na skutek przestępstwa doznałeś uszkodzenia ciała lub zachorowałeś, a nie uzyskałeś naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa, możesz żądać świadczenia pieniężnego (kompensaty) od Państwa.
  • Jeżeli widzisz możliwość pojednania się ze sprawcą przestępstwa, np. w celu uzyskania od niego naprawienia szkody, mażesz żądać przeprowadzenia mediacji.
  • Masz prawo do składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (śledztwa) i na postanowienie o umorzeniu dochodzenia (śledztwa).

PAMIĘTAJ:

Twoje prawa zostały szczegółowo wymienione w załączonym pouczeniu pisemnym.

Jeżeli pouczenia pisemne wydają Ci się niejasne lub niepełne, masz prawo żądać od prokuratora lub policjanta szczegółowych informacji o przysługujących Ci uprawnieniach.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień pokrzywdzonego patrz https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Baza teleadresowa instytucji pomogających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego dostępna jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie

Dane kontaktowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin o możliwości uzyskania pomocy ze strony podmiotów i organizacji pozarządowych znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczącyh usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (województwo łódzkie): pobierz

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenach województwa łódzkiego w 2020 roku: pobierz

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenach województwa łódzkiego w 2020 roku: pobierz

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku: pobierz

Rejestr miejsc, w których gmini województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomncyh z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach: pobierz

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie