Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna RODO

RODO

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szanowna Pani / Szanowny Panie*

Uprzejmie informujemy, że  nie przetwarzamy danych osobowych pozyskanych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie nastąpi jedynie w przypadku istnienia celu i podstawy prawnej przetwarzania i/lub pozyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratora Okręgowa w Płocku, z siedzibą przy ul. Plac Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock, tel. (24) 267-45-60, adres e-mail: prokuratura@plock.po.gov.pl.

Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Płocku i w Prokuraturach Rejonowych obszaru jej właściwości jest:

Pan Grzegorz Błaszczak,
adres e-mail: iod@plock.po.gov.pl

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane abyśmy mogli realizować określony cel przetwarzania. Zapewniamy, że o ile przepisy prawa nie przewidują inaczej to nie zbieramy i nie przetwarzamy danych inaczej niż dopuszcza to cel, dla którego pozyskaliśmy dane.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą  podlegać  udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez administratora. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, ABW itp.

Podane dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Pani/Pana danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, firmy zapewniające szkolenia bhp, firmy realizujące badania wstępne i okresowe pracowników itp.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pańskie dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego zarządzeniem Nr 84/16 Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Jakie ma Pani/Pan prawo w stosunku do swoich danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Wyłączenie

Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i ...), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie