Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Sposób przyjmowania osób z dysfunkcją komunikowania się

Strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Płocku spełnia standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209,poz. 1243) w Prokuraturze Okręgowej w Płocku w zakresie przyjmowania skarg i wniosków (uregulowanych w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego) oraz rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) - wprowadzono następujące zasady obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu z powodu dysfunkcji narządu słuchu, mowy i wzroku :

  • Kontakt z Prokuraturą Okręgową w Płocku i jej jednostkami podległymi realizowany jest zgodnie z informacjami przedstawionymi na niniejszej stronie.
  • Zapewnia się możliwość korzystania z poczty elektronicznej, platformy epuap, przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, przesyłania faksów - na adresy i numery jednostek okręgu lub osób wskazanych w informacjach zamieszczonych na stronie. 
  • Zapewnia się również możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wpisanych na listę biegłych sądowych lub do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. (Lista tłumaczy i wykładowców języka migowego) Dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ. U. z  201 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. ) skorzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne. W przypadku tej formy komunikowania się, konieczne jest zgłoszenie właściwej prokuraturze chęci skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209,poz. 1234)

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie